Luxecasting International Group

Chemia oraz Paliwa

Jako?? na pierwszym miejscu

Monta? w??y

W?? do ka?dego zastosowania

Proces rozwi?zań

Rozwi?zania szyte na miar?

Jedzenie oraz Napoje

Spróbuj naszych rozwi?zań

Sprz?t przeciwpo?arowy

?wiatowe rozwi?zania

Budynki i konstrukcje

Bezpieczeństwo i wydajno??

Cz??ci samochodowe

Od zaprojektowanego narz?dzia po gotowy produkt

previous arrow
next arrow
Slider

Przes?anie dyrektora generalnego

Xiaobin Lu, CEO ?

Naszym celem jest bycie punktem odniesienia i wzorem w ?wiatowym przemy?le. D??ymy do globalnego wzrostu poprzez przyci?ganie mi?dzynarodowych ekspertów i dokonywanie strategicznych przej??. Nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, produkcj? i magazyny mi?dzynarodowe… zawsze po to, aby pozosta? konkurencyjnymi. Stale rozwijaj?ca si? technologia produkcji, szeroka gama produktów oraz dostarczanie unikalnych rozwi?zań to kluczowe punkty naszego rozwoju. Pracujemy nad pog??bieniem wspó?pracy z naszymi klientami i zbadaniem mo?liwo?ci wspó?pracy z wiod?cymi klientami z ró?nych bran? na ca?ym ?wiecie.

Produkty & Zastosowanie

Nasze produkty zapewniaj? pe?ne bezpieczeństwo w transporcie cieczy niebezpiecznych i cennych

Z??cza oraz Wyposa?enie dodatkowe

The House of Couplings & Accessories

W??e

Elastyczno?? i wydajno??

Cz??ci samochodowe

Niestandardowy projekt

Proces/Produkcja

„Wszystko w jednym miejscu! W Luxe jeste?my dumni z tego, ?e mo?emy zarz?dza? ka?dym krokiem w procesie rozwoju. Od badań, przez projektowanie, oopracowywanie prototypów, certyfikacji i testowania, po produkcj? seryjn?”

Odlewanie metod? traconego wosku
Odlewanie ci?nieniowe
重力鑄造Odlewanie kokilowe
Kucie
CNC - precyzyjna obróbka
Obróbka powierzchni
Uszczelki oraz Cz??ci gumowe
Spiekanie metali
Pow?oka PTFE & PFA

Dodatkowe us?ugi

Badania i Rozwój

Innowacje, tworzenie, ulepszanie… Ca?y nasz zespó? badawczo-rozwojowy mo?e wesprze? Ci? w projektach rozwoju produktów.

Akademia Szkoleniowa Luxe

Nauka, zrozumienie, przekazanie….. Wiedza pomaga utrwala? tera?niejszo?? i budowa? przysz?o??

Monta?, Warsztat

Dopasowanie, reakcja, monta?… Mamy mo?liwo?? zaoferowania Ci rozwi?zań dostosowanych do Twoich potrzeb

?ańcuch dostaw

Optymalizacja, przechowywanie, przyspieszenie…. Mamy dla Ciebie rozwi?zania od produkcji, a? po dostaw?

国产一国产精品一级毛片